Recenzja z bloga Zaniczka

Recenzja z bloga Kasia i Książki
Recenzja z bloga Recenzje Optymisty
Recenzja z bloga Literackie Przeszpiegi

Recenzja z bloga Książkowelove
Recenzja z bloga Książki w Eterze
Recenzja z bloga Myśli i Słowa Wiatrem Niesione

Recenzja z bloga Kto czyta, żyje podwójnie

Recenzja z bloga Secretum

Recenzja z bloga Mechaniczna kluturacja

Recenzja z bloga Na półce z książkami 

Recenzja z portalu Superpani.pl

Recenzja z bloga Albecki

Recenzja z bloga Chaos i ja